Blockchain

Chấp nhận thanh toán tiền điện tử trên 9 blockchain

Khám phá 9 blockchain bạn có thể chấp nhận thanh toán tiền điện tử khi sử dụng Radom. Bắt đầu với các loại tiền điện tử quan trọng nhất bao gồm stablecoin trên các mạng lớn.

Blockchain được hỗ trợ

Radom hỗ trợ blockchain lớp 1 và lớp 2 - Nhận thanh toán tiền điện tử trong thời gian kỷ lục với phạm vi bảo hiểm tối đa.

Sắp ra mắt

Câu Hỏi Thường Gặp

Blockchain là gì?

Công nghệ Blockchain là một sổ cái kỹ thuật số phi tập trung ghi lại các giao dịch trên nhiều máy tính để các bản ghi không thể được thay đổi hồi tố mà không thay đổi tất cả các khối tiếp theo. Công nghệ này làm nền tảng cho các loại tiền điện tử khác nhau.

Blockchain hoạt động như thế nào?

Blockchain hoạt động bằng cách phân phối thông tin và giao dịch trên một mạng lưới các máy tính, hoặc các node, tất cả phải xác nhận và xác nhận các giao dịch chung, làm cho nó có độ an toàn cao và chống gian lận.

Bắt đầu

Bắt đầu với hỗ trợ tiền điện tử đầy đủ bằng cách sử dụng Radom.

__wf_reserved_trang trí