đấu với

BitPay so với Radom: Hoàn thành so sánh năm 2024

Tìm hiểu lý do tại sao các doanh nghiệp đang chuyển từ BitPay sang Radom.

Built for you

Comparison Breakdown

Better pricing, more products and no code solutions

Radom Logo

BitPay

Headquarters

London, United Kingdom
Atlanta, Georgia, USA

Pricing

Per Transaction

0.5% + 50¢
2% + 25¢*

Products

Crypto Checkout

Crypto Payment Links

Red cross

Crypto Invoicing

Crypto Billing

Email only

White Label Crypto Payments

Red cross

Crypto Presales

Red cross

Crypto On Ramp

Red cross

Crypto Off Ramp

Account management

Sign in

Email, Google, Wallet
Email

Registration

Instant
Waitlist

Team Controls

Multiple organisations

Red cross

Sandbox / Testing

Custom branding

Red cross

Integrations

Blockchains

Ethereum
Bitcoin
Polygon
BNB
Avalanche
Tron
Polkadot
Arbitrum
Base
Solana Logo Icon
Solana
Ethereum
Bitcoin
Polygon
Red cross
BNB
Red cross
Avalanche
Red cross
Tron
Red cross
Polkadot
Red cross
Arbitrum
Red cross
Base
Red crossSolana Logo Icon
Solana

WalletConnect

Features

Discount codes

Red cross

Email receipts

Red cross

Pass fees to customers

Refunds

Payouts

E-commerce Plugins

Checkout Champ

Salesforce Commerce Cloud

Red cross

WooCommerce

Other comparisons

Sẵn sàng để bắt đầu chấp nhận thanh toán tiền điện tử?

Với Radom, thanh toán tiền điện tử trở nên đơn giản. Sử dụng nền tảng thân thiện với người dùng của chúng tôi cho tất cả các nhu cầu thanh toán tiền điện tử của bạn.